Verzend- en retourregeling

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de

overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan

ons retourneren, inclusief een mededeling dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar ons.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Afhankelijk van de door u bestelde producten kunt u ervoor kiezen om deze gratis zelf terug te bezorgen bij ons tuincentrum. De retourneringskosten van kleinere artikelen, zoals onder ander maar niet uitsluitend kleine handgereedschappen, bloembollen, tuinzaden en gewasbeschermings- of bestrijdingsmiddelen met een inhoud of volume van maximale 2 kilo / 2 liter zullen circa € 205,- bedragen, afhankelijk van de door u gekozen verzendwijze.

Bij grotere artikelen, zoals onder andere maar niet uitsluitend elektrische gereedschappen, ornamenten, bestrating, grond en tuinmeubelen kunnen deze kosten oplopen tot circa € 150,- afhankelijk van de door u bestelde hoeveelheid.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor

  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals bijvoorbeeld bloemen, planten, kerstbomen en graszoden.
  • Producten die voor speciaal voor u op bestelling zijn samengesteld (boeketten, tafelstukken, kransen e.d.).
  • Levende producten zoals vissen en huisdieren

Wij wijzen u erop dat ook onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. U kunt deze raadplegen via onze website.